VVD Noordwijk vraagt om uitleg College mbt beschuldigingen Offem-Zuid en Rederijkersplein

De afgelopen week was via de lokale media veel aandacht voor een specifieke aantijging vanuit een lokale aannemer aan het huidige college. Omdat in de ogen van de VVD iemand een aangeklaagde altijd recht op wederhoor heeft, heeft zij de bijgevoegde vragen aan het college gesteld. Deze vragen zullen worden meegenomen in de eerste reactie van dit college op de geuite beschuldigingen.

De VVD heeft er bewust voor gekozen eerst alle feiten op tafel te willen hebben, voordat zij het onderwerp op de raadsagenda breed uitmeet. Het zou als oppositiepartij makkelijk zijn om hier te proberen electoraal gewin uit te slaan; of een publiciteitsstunt vlak voor de verkiezingen te organiseren; juist om boven deze twijfel te staan, stelt zij het college in staat hierop te antwoorden en agendeert zij de binnengekomen brief op de gemeenteraadsvergadering van 13 december a.s. Wel neemt de VVD het signaal van de briefschrijver zeer serieus: dit soort vriendjespolitiek is iets uit een ver verleden, totaal niet passend bij de transparantie en openheid van het heden. Zij hoopt dan ook dat er een heldere verklaring kan komen. De huidige wethouder kan wat haar betreft na twee eerdere moties, niet langer in een mist van vertwijfeling acteren.