VVD Noordwijk zegt vertrouwen in wethouder Bakker op.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 september dient de fractie van de VVD Noordwijk een motie van wantrouwen jegens wethouder Bakker in en zegt daarmee haar vertrouwen in hem op. De optelsom van het hele dossier doet de VVD tot het inzetten van dit middel besluiten. Daarbij hebben de grootte en impact van de fouten, het gebleken gebrek aan regie in het hele proces, de laksheid waarmee de huidige wethouder Ruimtelijk Ordening – Hans Bakker – met de vragen van de Raad omging en het gebrek aan vertrouwen dat hij dit in de toekomst wel adequaat verder zal oppakken, zwaar meegeteld.

Dankzij de scherpe blik van de VVD Noordwijk zijn grove fouten ontdekt die gemaakt zijn tijdens de actualisatie van de bestemmingsplannen in 2013. De meest in het oog springende fouten concentreren zich daarbij in het bestemmingsplan Zeewaardig.

Men mag verwachten dat deze kritische houding van de VVD door het college gewaardeerd zouden worden. Het tegenovergestelde is echter gebleken. De geconstateerde fouten zijn eerst ontkend, daarna gebagatelliseerd, vervolgens is er nauwelijks werk gemaakt van het herstellen van deze fouten en helaas moeten we constateren dat er in nieuwe plannen nog steeds fouten worden gemaakt. Dit alles ondanks de toezegging tot verbetering en bijvoorbeeld het invoeren van het zes-ogen principe. De constructief-kritische houding van de VVD Noordwijk is en blijft bij deze wethouder aan dovemansoren gericht.

De ‘schuld’ van de fouten wordt in de schoenen van de ambtenaren geschoven. Een ontduiking van de verantwoordelijkheid die een wethouder draagt voor zijn medewerkers en daarmee een bestuurder onwaardig. Deze wethouder had verantwoordelijkheid moeten nemen en orde op zaken richting de toekomst moeten stellen: beide is hem niet gelukt.

De VVD Noordwijk kan niet anders dan het vertrouwen in deze wethouder opzeggen. De wethouder heeft in de afgelopen periode niet getoond over enig zelflerend en –corrigerend vermogen te beschikken.  De VVD ziet niet in dat het proces van het herstellen van alle bestemmingsplannen en het garanderen van rechtszekerheid voor alle Noordwijkse inwoners, onder deze wethouder in goede handen is.

Om alle bovenstaande redenen dient zij een motie van wantrouwen in.


*in de bijlage het krantenartikel zoals dat op 18 september 2018 in De Noordwijker hierover verscheen.