VVD stelt kritische vragen over gevoerd hondenbeleid in Noordwijk

alle fracties zijn door middel van een schrijven van de heer Goote op de hoogte gesteld van een incident dat plaats heeft gevonden tussen handhavers en bewoners/toeristen aangaande onduidelijkheid met betrekking tot het hondenbeleid op het Noordwijkse strand, tussen afrit 1 en 21. De fractie van de VVD Noordwijk heeft hier eerder al vragen over gesteld en ook bij amendement het beleid willen aanpassen. Dit amendement is tot twee maal toe gestrand door gelijke (stakende) stemmen. De Noordwijkse VVD is teleurgesteld dat hier nu, ruim 2 jaar later, nog steeds problemen optreden.

De Noordwijkse VVD heeft de volgende vragen:

1.) Is het waar dat, zoals de briefschrijver beschrijft, er sprake is geweest van een situatie waarbij bezoeker en handhaver een dusdanig onprettig gesprek hadden dat het nodig was de politie in te schakelen?

Indien ja; Was de manier van handhaven in lijn met het geldende beleid en zijn er meer soortgelijke incidenten bekend?

In het Leidsch Dagblad verscheen op 22 mei 2018 het artikel “Hond op de strandafgang”. Hierin wordt de rechtszaak van de heer Van Kessel beschreven, die met succes bezwaar maakte tegen een boete, uitgedeeld op het betonnen pad.

2.) Hoe leest uw College deze gerechtelijke uitspraak? Heeft u het gevoerde hondenbeleid aangepast naar aanleiding van deze uitspraak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke wijzigingen heeft u doorgevoerd?

3.) Hoeveel boetes zijn er in het huidig seizoen uitgedeeld aan inwoners en toeristen die met de hond het wandelpad, de afrit, de strandpaviljoens of het strand zelf, tussen afrit 1 en 21, hebben betreden? Is dit aantal hoger of lager dan voorgaande jaren?

4.) Hoeveel meldingen en klachten heeft u, via al uw verschillende kanalen, mogen ontvangen over het Noordwijkse hondenbeleid en de uitgedeelde boetes? (Hierbij rekenen wij uw KCC, uw sociale mediakanalen, het VVV-kantoor en directe en indirecte klachten die namens inwoners, ondernemers, verhuurders en toeristen zijn binnengekomen, mee)