Méér beschutte werkplekken creëren, dat is onze ambitie!

Beschut werk is een baan met extra begeleiding of aanpassingen aan de werkplek, voor mensen die dat nodig hebben. Vaak werken deze mensen bij de Maregroep NV, maar soms ook bij een 'gewoon' bedrijf. Het belangrijkste voor De Noordwijkse VVD is dat deze mensen een salaris voor hun gedane werk ontvangen. Dat gunnen wij iedereen, want het hebben van een betaalde baan stimuleert trots, zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid.

Om dit voor elkaar te krijgen, steunen wij vanavond (5 juli 2018) een motie die oproept dit te regelen!