Alleen de állerbeste zorg, daar gaan we voor in het Nieuwe Noordwijk!

Om daar een goede start mee te maken, was er vanavond in Receptie Trefpunt een zorgavond 'Gezond & fijn wonen in Noordwijk/Noordwijkerhout' georganiseerd voor alle raadsleden, door zorgverleners en -instellingen uit onze mooie dorpen.

Er waren sessies met professionals over hoe om te gaan met eenzaamheid; het bestrijden van overgewicht; op welke manier ouderen prettig thuis kunnen blijven wonen; maatschappelijke opvang en alles dat daarbij komt kijken; het dementie-vriendelijker maken van de gemeente en de toegang tot algemene voorzieningen.
Zeer interessante thema's, die tot mooie discussies leidden. 

Wij danken Welzijn NoordwijkRaamwerkJongeren Op Gezond GewichtCJG Noordwijk & CJG NoordwijkerhoutTopaz Munnekewei, GGZ Rivierduinen's Heerenloo NoordwijkMarenteJeroenActiViteGroot Hoogwaak,Reuringnoordwijk, de Ouderenbonden, de huisartsen van Noordwijk & Noordwijkerhout en alle andere aanwezige vrijwilligers en professionals voor deze goed georganiseerde avond! 

Belangrijke input voor ons verkiezingsprogramma en de koers voor de komende jaren!