Gemeente Noordwijk integriteitsonderzoek aan door BING.

Even waren we bang dat er geen vervolgonderzoek zou komen naar de ongekende fouten in het bestemmingsplan Zeewaardig die door onze vragen aan het licht zijn gekomen. Gelukkig heeft burgemeester Rijpstra gisteren meegedeeld dat hij Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) opdracht geeft tot een vervolgonderzoek over hoe de fouten in het bestemmingsplan hebben kunnen sluipen. Een goede en noodzakelijke zaak wat ons betreft. We houden u t.z.t. graag op de hoogte van de uitkomsten van dit vervolg onderzoek.