Waarom zijn wij voor de fusie tussen Noordwijk & Noordwijkerhout?

Vóór betere dienstverlening aan de Noordwijkse inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en vrijwilligers tegen lagere kosten: De Noordwijkse ambtelijke organisatie is onderbezet. De Noordwijkers merken die onderbezetting in hun contact met de gemeente: brieven worden te laat beantwoord, verzoeken worden niet in behandeling genomen en op bezwaren wordt niet gereageerd. Het is alles behalve de pro-actieve gemeente die wij de Noordwijker gunnen.

Om dit op te vangen huurt de gemeente Noordwijk veel extern in: dure adviseurs die hun werk voor de hoofdprijs uitvoeren. Om deze reden zijn de personeelskosten van de gemeente Noordwijk véél te hoog. Dat moet veranderen en dat kan veranderen door de fusie met Noordwijkerhout. 


Vóór meer lokale invloed en beslissingsbevoegdheid:


Veel taken worden in regioverband opgepakt, omdat de gemeente het zelf niet kan regelen. Daar hebben wij lokaal echter steeds minder over te zeggen. De gemeenteraad heeft lang niet meer overal direct invloed op. Door de fusie krijgen we meer invloed in samenwerkingsverbanden en kunnen we bepaalde taken weer zelf uitvoeren, gewoon zoals Noordwijk dat wil.Dit zijn twee van de belangrijkste redenen voor ons, VVD Noordwijk, om vóór de fusie met Noordwijkerhout te kiezen.En Noordwijk blijft natuurlijk Noordwijk, ook na de fusie